Meehelpen

Hoe werkt mastodon.nl 

mastodon.nl biedt als onderdeel van de Fediverse een privacy vriendelijk en niet commercieel gedreven alternatief voor social media. Dit gaat uiteraard niet vanzelf en vergt geld en inzet om goed in stand te houden.

mastodon.nl is er voor de gebruikers en door de gebruikers. Als we er in slagen voldoende mensen en middelen aan mastodon.nl te binden, kunnen we de site voor de lange termijn garanderen

Een plezierige, open omgeving, waarin in de breedste zin van het woord ruimte is voor discussie en uitwisseling. Achter de schermen zorgen de mensen achter mastodon.nl dat de techniek zo goed mogelijk blijft werken en dat geschillen en/of klachten worden opgepakt.

In ruil voor dit platform, vragen we gebruikers om donaties. Wanneer voldoende gebruikers bereidt zijn om maandelijks of jaarlijks een gift te doen, kunnen we zorgen dat mastodon.nl tip top blijft draaien, terwijl de mensen die dat mogelijk maken een redelijke vergoeding kunnen krijgen voor hun tijd.

Geld doneren 

Je kun op dit moment op verschillende manieren geld doneren. Hieronder vind je een overzicht van de opties die we op dit moment aanbieden.

Bunq betaalverzoek 

Je kunt eenmalig (of zo vaak je wilt) gebruik maken van onze BUNQ betaalverzoek:

https://bunq.me/StichtingActivityclub

Overmaken op IBAN rekeningnummer 

Je kunt ook eenmalig of terugkerend geld overmaken op de BUNQ rekening van onze stichting:

NL61 BUNQ 2119 2793 14 t.n.v. Stichting Activityclub

Patreon en Opencollective 

De Patreon an Opencollective accounts die we tot nu toe gebruikt hebben zijn gekoppeld aan Eelco en niet aan de stichting. Dit heeft op dit moment dus niet meer onze voorkeur. We zijn nog aan het bepalen of we Patreon en Opencollective willen voorzetten. Geld wat er wordt gestort komt uiteraard wel ten goede aan de stichting en mastodon.nl

Gebruik indien mogelijk de BUNQ opties hierboven genoemd. Dit zou in heel Europa goed moeten werken.

Meehelpen 

We hebben een klein team mensen die zich bezig houden met de organisatie, de techniek en de moderatie van het platform. Als je graag een bijdrage zou willen leveren of je wilt eens praten wat de opties zijn, meldt je vooral via ons support account.