Donatiedoel voor 2024


Sinds november 2022 komen er op mastodon.nl veel mensen om informatie met elkaar uit te wisselen. De groei van mastodon.nl gebeurde allemaal ongepland, dus we konden alleen maar improviseren.

Inmiddels hebben we volgens de laatste cijfers ruim zesduizend actieve gebruikers die op mastodon.nl komen voor hun deelname aan een alternatief voor sociale media, waar interactie met elkaar niet gezien wordt als een verdienmodel voor (grote) bedrijven.

Het zal natuurlijk geen verrassing zijn, dat het ook niet allemaal gratis te doen is. Maar hoeveel er echt nodig is, blijft een inschatting op basis van aannames.
Een voorlopige begroting voor 2024

De server hosting wordt op dit moment gesponsord, de inzet van moderators en technische beheerders is tot nu toe op vrijwillige basis. Fijn voor de korte termijn, maar geen constructie waar je duurzaam een platform als mastodon.nl op kunt baseren. Daarom is er een inschatting gemaakt op basis van uren en prijsvergelijk om te komen tot een eerste begroting. Het is natuurlijk goed mogelijk dat hier later op bijgestuurd wordt.
Hosting van servers en data
De hosting van de servers wordt momenteel gesponsord door de hosting partij Procolix. Om soortgelijke resources te huren bij een van de goedkopere hosting partijen, kom je uit op EUR 500.- per maand inclusief BTW voor een productie-omgeving en een kleinere test-omgeving
Beheer en monitoring
Voor de installatie van operating system updates, systeem monitoring en beheer op basis van een best effort inzet, zou je bij vergelijkbare omgevingen rekening moeten houden met een bedrag van minimaal EUR 550.- per maand inclusief BTW. Voor grote wijzigingen/uitbreidingen kan incidenteel meer nodig zijn, maar daar is voor deze berekening geen rekening mee gehouden.
Moderatie
Momenteel wordt er gemiddeld per dag een uur besteed aan moderatie. Om daar een redelijke vergoeding voor te kunnen betalen, is er een bedrag van EUR 520.- per maand opgenomen. Merk op dat we hier praktisch gezien nog wel gebonden zijn aan maximum vrijwiligersvergoedingen die de belastingdienst toestaat, maximaal 1900.- pp op jaarbasis.
Bestuur
Om een en ander te formaliseren zal er een bestuur gevormd moeten worden, welke per maand enkele uren spendeert aan overleg, afstemming en contacten naar buiten. Er is voor de bestuurders een vaste onkostenvergoeding opgenomen van EUR 50.- per maand, totaal EUR 150.- per maand
Donaties aan projecten
mastodon.nl zou niet mogelijk zijn zonder het mastodon software project en andere open source projecten. Daarom is er ook een bedrag van EUR 100.- per maand opgenomen als donatie aan dit soort partijen.
Opbouw reserve
Om financiele risico’s te verlagen is een buffer gewenst. Hier is in dit overzicht nog geen rekening gehouden en moet worden gezien als een volgend doel als het om de financien gaat. Idealiter zou er een financiele buffer voor twaalf maanden of meer moeten zijn, om de site in financieel opzicht in rustig vaarwater te houden.
Totaal benodigd budget om het platform in minimale vorm in stand te houden

| Post | Bedrag per maand (Euro) | Bedrag per jaar (Euro) |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Hosting | 500 | 6000 |
| Beheer en monitoring | 550 | 6600 |
| Moderatie | 520 | 6240 |
| Bestuur | 150 | 1800 |
| Donaties aan projecten | 100 | 1200 |
| Opbouw reserve | PM | PM |
| *TOTAAL* | *1820* | *21840* |

(bedragen inclusief BTW)
Voorlopig vergoeding naar rato
Omdat de donaties op dit moment niet in de pas lopen met de benodigde middelen, zal er naar rato vergoeding beschikbaar komen. Daarnaast zullen er veel actiever nieuwe donateurs geworven worden, om de donaties in lijn te krijgen met de kosten.

Uitgaande van bovenstaand overzicht, komen daar de volgende verhouding uit

| Post | Percentage |
|------------------------|------------|
| Hosting | 27.4% |
| Beheer en monitoring | 30.2% |
| Moderatie | 28.6% |
| Bestuur | 8.2% |
| Donaties aan projecten | 5.5% |
| Opbouw reserve | 0% |
Besteding donaties uit 2022/2023

De donaties welke in 2022 en 2023 zijn ontvangen, zijn bijna in zijn geheel nog beschikbaar. Dit bedrag zal voor een aantal zaken aangewend worden:

* eenmalig kosten oprichting stichting (voornamelijk notariskosten)
* nog onvergoede kosten gemaakt door Maarten den Braber, onder meer domeinnaam en mailafhandeling kosten. Ook de betrekkelijk kleine hostingkosten van voor november 2022 bij Contabo vallen hier onder.
* Ongeveer twintig procent van de donaties zal worden ingezet om inzet over 2023 te compenseren, gebruikmakend van de eerder in dit stuk berekende ratio’s.
* de rest van het bedrag zal worden achtergehouden als start van een buffer

Geplaatst

in

door

Tags:

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *