Mastodon.nl Info

Stichting Activityclub opgericht

· 160 words · 1 minutes to read
Tags: mastodonnl

Vandaag is de stichting Activityclub officiëel opgericht en vervolgens ingeschreven bij de Kamer van koophandel. Dit is een belangrijke mijlpaal om mastodon.nl en mogelijke toekomstige plannen een goed huis te geven waar ze onderdak kunnen vinden.

Vanuit de stichting zullen we ons inzetten om tot een duurzame inrichting en opzet te komen voor decentrale social media toepassing zoals mastodon.nl.

Doelstelling 🔗

De doelstelling volgens de statuten luidt:

"het duurzaam stimuleren, ontwikkelen en onderhouden van de organisatorische en __
technische aspecten van publieke (sociale) netwerken gebaseerd op onder andere __
het ActivityPub-protocol zoals Mastodon, Pixelfed en PeerTube in het Nederlands ___
taalgebied"

Binnenkort hebben we met het bestuur overleg om de volgende stappen te bepalen en de eerste uitgangspunten te formuleren. Ook zullen we zo spoedig mogelijk een eigen bankrekening gaan aanvragen, zodat donaties in de toekomst direct aan de stichting kunnen worden gedaan.

Samenstelling 🔗

Het bestuur wordt gevormd door:

Categories